Publiek-private samenwerking

De economie groeit en dit is dus het moment om mensen vanuit een uitkering weer aan het werk te krijgen. De snelste weg naar werk is niet voor iedereen hetzelfde. Het is dus als gemeente of UWV van cruciaal belang te weten wat het verhaal is achter de mensen in de uitkering. Want als je het verhaal weet, kun je ook de snelste weg naar werk bepalen.

Calder Werkt samen met gemeenten en UWV aan de snelste weg naar werk.

Ons productaanbod voor de publieke sector:

Diagnose

Calder Werkt kan u als gemeente ondersteunen bij het in kaart brengen van het arbeidspotentieel: Kan iemand (direct) aan het werk? Is iemand ontwikkelbaar? Of is iemand aangewezen op sociale activering? Wat is de belastbaarheid van iemand met forse fysieke of psychische beperkingen?

Meer informatie

Empowerment: de snelste weg naar werk

Opnieuw geloven in je eigen kans, dat werkt! Daar is Calder Werkt van overtuigd. Daarom zetten wij bij de re-integratie van mensen uit de uitkering ook in op empowerment.

Meer informatie

Loonwaardemetingen

Wanneer een plaatsing is gerealiseerd, is het van belang dat de werkgever en de werknemer goed advies krijgen over de inzetbaarheid en de loonwaarde van de medewerker. Met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer. De ervaren loonwaarde-experts van Calder Werkt zijn hier dagelijks mee bezig en kunnen hierbij ondersteunen.

Meer informatie

UWV

Calder Werkt verzorgt voor cliënten van het UWV specifieke trajecten om hen te ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Calder Werkt is daarbij altijd op zoek naar de kortste weg naar werk. We realiseren ons daarbij heel goed dat iedereen verschillend is en zorgen ervoor dat jouw traject precies bij jou past.

Meer informatie