Empowerment: de snelste weg naar werk

Opnieuw geloven in je eigen kansen, dat werkt! Daar is Calder Werkt van overtuigd. Daarom zetten wij bij de re-integratie van mensen vanuit een uitkering ook in op empowerment.

Er zijn kansen genoeg in de huidige arbeidsmarkt, maar wat is er nodig om langdurig werklozen, ouderen, statushouders of arbeidsgehandicapten die kansen ook daadwerkelijk te laten pakken?

Calder weet hoe dat Werkt:

In ons Empowerment-programma werken we aan alle vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Cruciaal is het versterken van het zelfvertrouwen en de veerkracht. In het programma gaan we uit van “leren door te ervaren en te doen”. Hierdoor worden deelnemers minder belemmerd door een eventuele taalachterstand en kunnen deelnemers bijvoorbeeld in een beschermde omgeving vaardigheden oefenen die ze later in moeten zetten tijdens sollicitatie of werk. Wij zetten het denken in beperkingen om in denken in kansen. We gaan net zolang door tot de deelnemers niet alleen weten waar hun competenties en kansen liggen, maar hier ook over kunnen vertellen en geloven dat zij kansen hebben op de arbeidsmarkt. Deze verandering van mindset bereiken we in een intensief programma van 4 weken met een succesvol uitstroompercentage van bijna 60%.

Wilt u meer informatie over dit product? Neem nu contact met ons op.