UWV Werkfit- en NaarWerk-traject

UWV Werkfit- en NaarWerk-traject
Calder Werkt (voorheen Alexander Calder arbeidsintegratie) is altijd op zoek naar de kortste weg naar werk voor de klant. Of hij of zij nu eerst "Werkfit" of direct "Naar Werk" moet worden begeleid. Daarbij gaan we uit van wat de klant (nog) wel kan en de talenten en kwaliteiten die de klant in huis heeft. Elke klant krijgt bij ons een vaste coach die hem of haar ondersteunt om (weer) met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt te benaderen en ook bij het daadwerkelijk vinden van een baan.

Het kortste traject Naar Werk is voor iedereen anders. Maatwerk dus! Tegelijkertijd bieden wij elke klant een aaneensluitend traject zonder overstappen. Pas als de klant duurzaam en zelfstandig aan het werk is, nemen we afscheid van elkaar. Na het traject blijft de coach altijd aanspreekbaar voor nazorg waar nodig. Calder Werkt biedt daarmee een totaaloplossing, waarin de trajecten  "Werkfit" en "Naar Werk" naadloos op elkaar aansluiten. Ook scholing behoort daarbij tot de mogelijkheden, conform onze overeenkomst Scholing met het UWV, waardoor we snel essentiële scholing kunnen inzetten.

Calder Werkt beschikt landelijk over een uitgebreid netwerk van werkgevers zoals de Rijksoverheid, die ons heeft gecontracteerd voor de werving, selectie en detachering in het kader van de Wet Banenafspraak. En bijvoorbeeld werkgever Sabic waar we in 2016 de 50e jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geplaatst. Toeleiding, plaatsing, jobcoaching en detachering behoren hier tot onze dienstverlening. En waar jobcoaching aan de orde is, zorgen wij voor begeleiding van de klant en werkgever op de werkvloer.

Kortom de hele range aan dienstverlening: "Werkfit" maken, scholing, bemiddeling "Naar Werk", detachering en jobcoaching!

Uiteraard kijken we daarbij altijd naar wat de klant nodig heeft. Om dit goed te doen willen wij de klant eerst goed leren kennen. Dit doen we onder andere door uitgebreid met de klant in gesprek te gaan en een aantal testen op zijn niveau af te nemen. Zo nodig maken we daarbij gebruik van een praktijkdiagnose. Zo krijgen wij een haarscherp beeld van de competenties en vaardigheden van de klant. Alle bevindingen samen vormen de blauwdruk voor de vormgeving van het maatwerktraject "Werkfit"en/of "Naar Werk".

Individueel en groepen
Calder Werkt  staat voor individuele begeleiding en groepsactiviteiten zowel voor activiteiten in "Werkfit" als "Naar Werk". Onderdelen als "Begeleiding bij sollicitatiegesprekken", "Netwerktraining", "Arbeidsmarktpositie", "Aanleren van structuur", "Assertiviteit", "De weg vinden naar instanties" en "Social media" komen bijvoorbeeld als vanzelfsprekend in de individuele begeleiding aan bod. En tegelijkertijd zijn dit onderdelen die die zich bij uitstek lenen voor groepstraining. Het zijn immers thema's waarbij groepsdynamiek een duidelijke meerwaarde heeft. Calder Werkt staat echter ook voor aandacht en kleinschaligheid; onze groepen bestaan uit maximaal 6 personen.

Methodiek: "Oplossingsgericht werken"
De coach spreekt de klant aan op zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen kracht. Het inzetten van zijn eigen kracht betekent een sterk beroep doen op de behoefte van mensen om zelf hun problemen op te lossen zonder dat ze er alleen voor staan: empowerment. Onze begeleiding focust op het versterken en ontwikkelen van het voeren van eigen regie door de klant. De coach werkt daarom met de methodiek van het Oplossingsgericht werken. Participatie in de samenleving, het "Werkfit maken"of het begeleiden van de klant "Naar Werk" is daarbij het doel.  De coach ondersteunt de klant uitgaande van de talenten van de klant en waarbij de klant zelf de regie (over) neemt. Onze methodiek sluit hier direct bij aan en zet het benutten van de talenten en het "leren te doen" centraal.

Tijdens het traject zetten we snuffelstages en werkervaringsplaatsen in om een goed inzicht te krijgen in wat de klant wel kan en waar zijn of haar kansen liggen op de huidige arbeidsmarkt.

Doelgroepen
Doelgroepen waar Calder Werkt mee werkt zijn onder andere, arbeidsgehandicapten, wajongeren, (risico) jongeren, alleenstaande ouders, statushouders, 45-plussers, 25-45 jarigen en ex-gedetineerden.

USP's

  • Doelgericht
  • Uitstekende meetbare resultaten
  • Flexibel
  • Kennis van de specifieke doelgroepen
  • Integrale aanpak (van werkfit en scholing tot en met naar werk, detachering en jobcoaching)
  • Landelijk netwerk van werkgevers
  • Contractuele afspraken en dus plaatsingsmogelijkheden met werkgevers voor de instroom van mensen uit het doelgroepregister
  • Jarenlange ervaring
  • Landelijke dekking
  • Huisbezoek indien nodig

 

UWV arbeidsdeskundigen en werkadviseurs
In het leveranciersportaal van het UWV staat onder" Alexander Calder Arbeidsintegratie (Calder Werkt)" nog meer inhoudelijke informatie m.b.t. de uitvoer en invulling van de trajecten “Werkfit en "Naar Werk”.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de re-integratietrajecten, neem dan via het contactformulier contact met ons op!

Herken jij jezelf in dit profiel? Meld je nu vrijblijvend aan!