Wat is re-integratie 2e spoor?

Soms kan een zieke werknemer niet meer terugkeren in zijn of haar functie. Bijvoorbeeld als een werknemer door ziekte zijn huidige baan niet kan uitoefenen. Langdurig verzuim is belastend voor werkgever en werknemer en vraagt om een effectieve oplossing voor beide partijen. Als re-integratie bij de eigen werkgever niet lukt, is deze verplicht om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Dit noemen we 2e spoor re-integratie. Vaak is dit na 1 jaar ziekte, maar eerder mag ook.

Een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever voortkomende uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees hier wanneer het 2e spoor wordt ingezet

 

Wanneer het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht, kan dit leiden tot een Loonsanctie.

Het is dus zaak om uw medewerker gemotiveerd te krijgen voor een nieuwe, passende en duurzame baan. Calder Werkt ondersteunt u daarbij. Het allerbelangrijkste is dat uw medewerker snel weer in beweging komt en mee gaat doen; weer regie neemt over zijn eigen toekomst! Calder Werkt zorgt daarvoor met een integrale aanpak, sterk gericht op gedragsverandering: van inactief naar actief, van verzuimgerelateerd naar werkgerelateerd gedrag. In 85% van de gevallen lukt ons dat.

Lees hier hoe u een loonsanctie voorkomt

 

Omdat uw werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, zal het 2e spoor traject gestart moeten worden. Samen met Calder Werkt gaat uw werknemer op zoek naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.

Lees hier meer over het traject

 

Calder Werkt helpt u bij het tweede spoor traject

De voordelen voor u op een rijtje.

  • U krijgt snel inzicht in kansen en mogelijkheden dankzij de inzet van onze eigen online diagnostische instrumenten.
  • Praktische en activerende coaching.
  • Creëren van een vertrouwensband met cliënt door middel van een huisbezoek.
  • Focus op werkhervatting en gedragsverandering.
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en detachering.
  • Zorgvuldige dossieropbouw vanuit activerende coaching, het goede gesprek en intensieve begeleiding. Dit voorkomt een loonsanctie.
  • Inzet van eigen arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs voor een optimaal resultaat.

Vraag een offerte aan

Vragen?

Heeft u vragen over het traject, of wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.