Wij helpen u om uw werknemer te begeleiden naar passend werk buiten uw organisatie. U blijft altijd zélf verantwoordelijk voor de stappen die genomen moeten worden vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het tijdig indienen van de verplichte documenten richting het UWV. Alle stappen die gezet worden in het 2e spoor traject leggen wij voor u vast in de voortgangsrapportage. De inhoud van deze rapportage is UWV-proof. Dat wil zeggen dat de inhoud en frequentie hiervan voldoet aan de gestelde eisen die het UWV aan u als werkgever stelt.

Doel

Het doel van het 2e spoor traject is het vinden van een passende baan buiten uw organisatie. Dat is dan ook wat wij vanaf het eerste moment doen, op zoek naar ander werk. Wij gaan vervolgens samen met uw werknemer aan de slag om een nieuwe baan te zoeken. Door onze uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en jarenlange ervaring in de begeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is uw werknemer bij ons in goede handen. Wij begeleiden uw zieke werknemer resultaatgericht en op een professionele en persoonlijke manier.

Inhoud

Het traject bestaat onder meer uit:

De intake
Hier wordt het plan van aanpak opgesteld. Wij doen dit aan de hand van de FML van arboarts. Vaak is er ook al een arbeidsdeskundige rapportage deze bevindingen nemen wij ook mee in ons advies. In het eerste gesprek met uw werknemer gaan wij in op de huidige situatie en de mogelijkheden die uw werknemer voor zichzelf ziet op de arbeidsmarkt. Ook nemen wij contact met u op of plannen wij een 3-gesprek om de “neuzen de zelfde kant op te krijgen”.  In het plan van aanpak leggen wij vast hoe lang het traject gaat duren en wat de kosten zijn.

Wekelijks contact
Gedurende het volledig traject is er wekelijks contact. Dit gebeurt door middel van face to face gesprekken, telefonisch of via videobellen of de email. Wij brengen de kwaliteiten, potenties, motivatie en voorkeuren van uw werknemer in kaar en maken afspraken over de acties richting de arbeidsmarkt.

Leren omgaan met verandering
De loopbaanadviseur maakt gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en de methode van het oplossingsgericht werken. Op deze manier richt de loopbaanadviseur zich op het versterken van een positief zelfbeeld en doorbreekt gedachtes als “kan ik niet”, “wil ik niet”, “wordt hem niet”, “niemand zit op mij te wachten” en “heeft toch geen zin”.

Uw werknemer gaat positief, op werk gericht gedrag ontwikkelen. Hierdoor leert hij omgaan met verandering op het gebied van werk en privé.

Heroriënteren
Wij zetten op maat testen en vragenlijsten in van TalentCompaz om uw werknemer te ondersteunen bij de heroriëntatie naar ander passend werk.

Sollicitatietraining en begeleiding
Wij helpen uw werknemer bij het solliciteren. Een brief opstellen en een CV maken, dit is voor de meeste werkzoekenden vaak lang geleden. Alle facetten van het hedendaags solliciteren passeren de revu: online solliciteren, vacatures zoeken op LinkedIn en andere vacaturebanken.

Arbeidsmarktverkenning
Bij het verkennen van de arbeidsmarkt hoort netwerken. Hoe kom je aan die baan via je eigen netwerk of het netwerk van de loopbaanadviseur. Eerst een werkervaringsplaats om nieuwe taken te verkennen en een werkritme op te bouwen. Is de werkplek passend, dan adviseren wij een detachering in te zetten tot aan het moment van de WIA keuring.  Op deze manier kan de nieuwe werkgever gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die de overheid biedt.

Onze methode

Integrale aanpak
Uw medewerker is vaak al langere tijd niet aan het werk. Verlies van gezondheid en werk is één ding, maar als dit te lang duurt komen er nog veel meer problemen bij. Wij richten ons op alle leefdomeinen: financieel, sociaal en mentaal.

Resultaatgericht
We focussen ons op het eindresultaat: een andere baan voor uw medewerker. Met de methodiek ‘Oplossingsgericht Werken’ richten we ons op het versterken van de motivatie.

Het goede gesprek
Onze coaches voeren steeds opnieuw “het goede gesprek” met uw medewerker over onderwerpen die meestal niet op tafel kom en tijdens de gesprekken met leidinggevende of HR-adviseur. Onze coach en uw medewerker bouwen een vertrouwensband op, waarbij onze insteek gericht is op een win-win situatie voor u en uw medewerker.

Lees hier hoe u een loonsanctie voorkomt

Lees hier wanneer het 2e spoor wordt ingezet

Lees hier meer over het 2e spoor

 

Calder Werkt helpt u bij het tweede spoor traject

De voordelen voor u op een rijtje.

  • U krijgt snel inzicht in kansen en mogelijkheden dankzij de inzet van onze eigen online diagnostische instrumenten.
  • Praktische en activerende coaching.
  • Creëren van een vertrouwensband met cliënt door middel van een huisbezoek.
  • Focus op werkhervatting en gedragsverandering.
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en detachering.
  • Zorgvuldige dossieropbouw vanuit activerende coaching, het goede gesprek en intensieve begeleiding. Dit voorkomt een loonsanctie.
  • Inzet van eigen arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs voor een optimaal resultaat.

Vraag een offerte aan

Vragen?

Heeft u vragen over het traject, of wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.