Werkgever

Calder Werkt staat op het knooppunt van werkgever en werknemer en biedt:

  • Ondersteuning aan werkgevers bij het aannemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt: participatie.
  • Begeleiding van werknemers op het gebied van re-integratie bij ziekte: Wet verbetering Poortwachter, re-integratie 2e spoor.
  • Inzicht in vaardigheden, talenten en competenties van werknemers.
  • Begeleiding bij het duurzaam inzetbaar maken en houden van werknemer.

Ons productaanbod voor werkgevers:

 

Participatie: werknemers met arbeidsbeperking

U wilt als werkgever graag een bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt door de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. U wilt daarbij zoveel mogelijk ontzorgd worden door een partner met kennis, slagkracht en betrokkenheid. Calder Werkt levert hiervoor een uitstekende oplossing.

Meer informatie

Duurzame inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt.

Meer informatie

2e spoor

U wilt als werkgever graag vitale en gedreven medewerkers binnen uw bedrijf. Via duurzame inzetbaarheid kunt u hier preventief aan werken. Wanneer u toch te maken krijgt met een langdurig zieke medewerker, is het van groot belang hier de juiste re-integratieactiviteiten op in te zetten. In eerste- én in tweede spoor Poortwachter-trajecten. Met Calder Werkt kiest u voor een transparant, efficiënt en doelgericht traject.

Meer informatie

Loopbaan

Heeft uw organisatie mobiliteitsvraagstukken? Calder werkt heeft alle denkbare expertise onder één dak om in-, door- en uitstroom van uw medewerkers te begeleiden.

Meer informatie