Profiel- en Sectorkeuze onderzoek

We spreken van een Profielkeuze onderzoek bij leerlingen binnen het 3e en 4e jaar van Havo en Vwo onderwijs. Bij leerlingen in het 2e jaar van vmbo Basis, vmbo Kader, vmbo Gemengd en vmbo Theoretische Leerweg spreken we van een Sectorkeuze onderzoek. Het onderzoek heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen interesses, vaardigheden en competenties.

Foto Hbo Toelatingstoets Tekengebied 1

Profiel- en Sectorkeuze

Voor veel kinderen is het lastig om een profiel- of sectorkeuze te maken. Er zijn een aantal dingen van belang bij de keuze:

  • Welke vakken vindt het kind leuk
  • Voor welke vakken haalt een kind goede cijfers
  • Welke vervolgopleiding wil het kind gaan doen, of welke richting wil het kind op
  • Welke keuzevakken biedt de school aan naast het profiel.

Om de beste keuze te maken, zal je moeten kijken naar welke onderwerpen en vakken jou het meest interesseren en in welke vakken jij goed bent. De keuze die je maakt, heeft invloed op de richting die je in het MBO en HBO onderwijs gaat kiezen.

Profielen in het vmbo


Vervolgopleiding

De profiel- en sectorkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. Voor een beroepsopleiding wordt specifieke voorkennis verwacht. Een bepaald profiel of vak kan dan een vereiste zijn voor toelating tot de opleiding. Het is dus raadzaam om daar rekening mee te houden bij de profiel- en sectorkeuze.

De mentor op school kan helpen met de profiel- en sectorkeuze. Ook een profiel- en sectorkeuzetest kan helpen.

Met een sector- of profielkeuze onderzoek van TalentCompaz krijgt uw leerling, zoon of dochter een professioneel advies.

Aan de orde komen:

  • Niveau / intelligentie en de opbouw daarvan.
  • Interesseonderzoek
  • Schoolbelevingsonderzoek

Dit onderzoek wordt voornamelijk collectief afgenomen: de testafname wordt als groep, op school, uitgevoerd. Daardoor kunnen de kosten per leerling ook wat lager zijn. Een eindrapport wordt aan de school en aan de ouders/verzorgers gemaild. In veel gevallen weet een leerling na een dergelijk onderzoek vrij precies welk profiel het beste past. Op verzoek kan het onderzoek ook individueel afgenomen worden.