Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is van belang voor zowel het welzijn van medewerkers als voor het succes van de organisatie. Op deze pagina lees je hoe Calder Werkt kan ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers.

Duurzame Inzetbaarheid

Loopbaan APK

Arbeidsmarkt en organisaties zijn voortdurend in beweging. Anticiperen en op tijd aanpassen is daarom belangrijk. Hoe bereid je medewerkers voor op een veranderende arbeidsmarkt en organisatie? Hoe houd je ze betrokken bij de organisatie en geef je ze perspectief op hun (interne) loopbaanontwikkeling?

Met een professionele loopbaan APK! Samen met een geregistreerde loopbaanadviseur van Calder Werkt kijkt een medewerker naar zijn wensen, verwachtingen en kansen voor de toekomst.

Eerst gaat de medewerker samen met de loopbaanadviseur op zoek naar interesses, kwaliteiten en competenties. Vervolgens kijken we samen waar de medewerker deze in kan zetten voor zijn loopbaan. Direct of in de toekomst. Wat past bij de medewerker en wat is nodig om daar te komen? Onze loopbaanadviseur begeleidt de medewerker bij elke stap.

Neem contact op 


Vitaliteit & werkgeluk

Als werkgever wil je graag gelukkige, gezonde, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Dit is goed voor de sfeer én voor de arbeidsproductiviteit.

Aandacht hiervoor is ook belangrijk, omdat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt nu mensen langer doorwerken. Bovendien is het gezien de krapte op de arbeidsmarkt belangrijk om medewerkers te boeien en te binden.

Oog hebben voor de optimale inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers is daarom een must. De professionals en testtools van Calder Werkt geven medewerkers inzicht en advies over hoe zij gemotiveerd, vitaal en gezond kunnen blijven en waar en hoe hun competenties het beste tot hun recht komen.

Neem contact op 


Outplacement

Calder Werkt begeleidt medewerkers die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd. Een werkgever kan zo op een betrokken en verantwoorde manier afscheid nemen van medewerkers en hen de kans bieden op een passende nieuwe baan.

De loopbaanadviseurs van Calder Werkt begeleiden de medewerker  bij de verwerking van het ontslag en brengen persoonlijke competenties, kansen en interesses in beeld. Samen met de medewerker oriënteren onze loopbaanadviseurs zich op passende baankansen. Ook trainen, motiveren en adviseren zij de medewerker op maat bij het zo snel mogelijk vinden en het behouden van een passende nieuwe baan.

Neem contact op