Re-integratie bij ziekte: tweede spoor

Soms kan een zieke medewerker niet meer terugkeren in zijn of haar functie. Bijvoorbeeld als de medewerker door ziekte het huidige werk niet meer kan doen. Als re-integratie bij de eigen werkgever niet lukt, is een werkgever verplicht om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk buiten de organisatie. Dit noemen we tweede spoor re-integratie. Meestal is dit na één jaar ziekte, maar eerder mag ook.

Blauw 2

Calder Werkt ondersteunt werkgevers bij deze wettelijke verplichting om samen met de medewerker ergens anders een baan te vinden. Het belangrijkste daarbij is dat de medewerker in beweging komt, mee gaat doen en regie neemt over zijn toekomst. Calder Werkt komt daarom met een integrale aanpak die sterk gericht is op gedragsverandering: van inactief naar actief, van verzuimgerelateerd gedrag naar werkgerelateerd gedrag.

Wanneer het tweede spoor inzetten?
Shutterstock 1179334081

Het tweede spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever, die voortkomt uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het tweede spoortraject start in ieder geval bij de start van het tweede ziektejaar (week 53).

In het eerste ziektejaar (vanaf week 8) is een werkgever verplicht te onderzoeken of de medewerker terug kan naar het eigen werk, eventueel met aanpassingen, of naar ander werk binnen de eigen organisatie. 

Hoe verloopt het traject?
Coachingsgesprek 7 2 Mensen Gesprek

Als een medewerker langdurig ziek of arbeidsongeschikt is en niet meer terug kan naar de eigen organisatie, moet een werkgever het tweede spoortraject starten. Samen met Calder Werkt gaat de medewerker in het traject op zoek naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.

Wat is re-integratie derde spoor?
Depositphotos 250399336 S 2019

Als een medewerker na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Is een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA dan is het zinvol om Calder Werkt in te schakelen voor de re-integratie van de medewerker om zo kosten te besparen.


Calder Werkt voor werkgevers

Calder Werkt helpt werkgevers bij het tweede spoortraject. De voordelen op een rijtje.

  • Snel inzicht in de kansen en mogelijkheden van de medewerker, dankzij erkende online diagnostische instrumenten.
  • Praktische en activerende coaching.
  • Creëren van een vertrouwensband.
  • Focus op werkhervatting en gedragsverandering.
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en detachering als opstap naar een nieuwe baan.
  • Zorgvuldige dossieropbouw, activerende coaching en intensieve begeleiding.
  • Begeleiding van ervaren en deskundige loopbaanadviseurs, allen opgeleid tot gecertificeerde casemanager verzuim.
  • Inzet van eigen arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs voor een optimaal resultaat.

Meer weten?

Neem contact op