Voor het onderwijs

Calder Werkt TalentCompaz zet als onderdeel van Calder Werkt al meer dan 50 jaar diagnostiek en expertise in voor scholen en leerlingen. Wij ondersteunen bij het uitstippelen van een schoolloopbaan en het beantwoorden van vragen over studiekeuze en zorg, van basisschool tot universiteit. Ons doel is om leerlingen samen met henzelf, hun ouders en/of docenten de best mogelijke kansen in het onderwijs te geven

Foto Aob Schoolbeleving

Wij zorgen voor een heldere en onpartijdige kijk op de mogelijkheden en talenten van een leerling, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen.  Calder Werkt TalentCompaz combineert onafhankelijk onderzoek en diagnostiek met persoonlijk advies!

Calder Werkt TalentCompaz beschikt daarvoor over een eigen online testbibliotheek: TalentCompaz. TalentCompaz biedt op maat ondersteuning bij elk keuze- en begeleidingsmoment in de schoolperiode.

TalentCompaz biedt een testomgeving om keuze- en zorgvragen objectief en onafhankelijk te beantwoorden. Wij beschikken over tests die geschikt zijn en actueel genormeerd voor elk leerjaar (van groep 8 basisschool t/m klas 6 vwo en alles daartussen).

TalentCompaz is er voor onderwijsorganisaties, ouders, verzorgers, leerlingen en voor volwassenen met scholings- en loopbaanvragen.

Meer weten over Calder Werkt TalentCompaz of een abonnement?

Neem contact op met Calder Werkt TalentCompaz 088 2701230 of stel je vraag via onderwijs@aob-compaz.nl.  


Soorten tests in TalentCompaz

 • Intelligentie en capaciteiten
 • Schoolvorderingen (taal, rekenen, Engels)
 • Studievaardigheden en leerstijlen
 • Interesse en studiekeuze
 • Persoonstype en studiekeuze (eindexamenactie)
 • Kwaliteiten en competenties
 • Leerproblemen, psychische belemmeringen
 • Instelling t.a.v. school en studeren
 • Intake- en toelatingstoetsen

Waarom Calder Werkt TalentCompaz voor diagnostiek?

 • Online testen vanuit huis of school.
 • We zorgen voor een totaalbeeld van het ontwikkelpotentieel van een leerling.
 • We leveren workshops & handleidingen voor interpretatie van onderzoek.
 • Onze diagnostiek zorgt voor een objectief uitgangspunt.
 • Jarenlange ervaring.

Calder Werkt TalentCompaz als onderdeel van Calder Werkt

In onderstaand overzicht vind je alle diensten die Calder Werkt TalentCompaz aanbiedt ter ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van het onderwijs in Nederland.

Toelatingsonderzoek 21+
Group Young People Sitting Conference Together (1)

Je wilt een opleiding volgen in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs (mbo/hbo). En nu blijk je niet te voldoen aan de vooropleidingseisen op grond waarvan je direct toelaatbaar bent. In dat geval mag je een toelatingstoets doen om alsnog de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen.

Dyslexie
Header Calder Werkt V6

Dyslexie veroorzaakt leerproblemen. Dat is jammer, want als scholen op tijd weten wat er aan de hand is, kan er wat aan gedaan worden. Er zijn mogelijkheden voor extra middelen voor voorzieningen en begeleiding. Ook zijn er behandelingsopties. De stoornis zal er niet door verdwijnen, maar jouw leerling of jouw kind kan er wel beter mee omgaan.

Perspectiefpeiling
Compare Fibre E5stz361jzg Unsplash

De Perspectiefpeiling van Calder Werkt TalentCompaz geeft een compleet beeld van het ontwikkelpotentieel van een leerling. Het onderzoek bestaat uit verschillende testen, waarvan de testuitslagen in combinatie met de schoolresultaten inzicht bieden in de mogelijkheden van een leerling en ook in eventuele achterstanden of vertraging.

NIO
Pexels Pragyan Bezbaruah 1720186

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO, Boom Uitgevers Amsterdam) is dé intelligentietest voor het basis- en voortgezet onderwijs. De NIO zorgt voor een onderbouwing van het (pre-)advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling.


Schoolbeleving
Pexels Julia M Cameron 4145354

De schoolbeleving vragenlijst (GSV) meet hoe een leerling sociaal emotioneel in zijn of haar vel zit. Het gaat om de beleving en waardering van verschillende aspecten die samenhangen met het school- en privéleven van de leerling. De GSV biedt inzicht in zijn of haar prestatiemotivatie, prestatiegedrag, schoolbeleving, sociaal gedrag, activiteit en spanningsgevoeligheid. 

Studiekeuzeonderzoek
Depositphotos 250399336 S 2019

Een studiekeuzeonderzoek kan ingezet worden als er hulp nodig is van een loopbaanadviseur om een goede keuze te kunnen maken. Studeren vergt een hele investering, in tijd en moeite, maar ook in kosten. Met een studiekeuzeonderzoek van Calder Werkt TalentCompaz krijgt u, uw zoon of dochter een professioneel advies.

Calder Werkt Talentcompaz mbo scholenmarkt
Brooke Cagle Uhvrvdr7pg Unsplash

In de regio Rotterdam organiseren wij in samenwerking met de decanen van de scholen in het voortgezet onderwijs in de regio, ieder jaar 6 keer de MBO-scholenmarkt. Met gemiddeld 800 bezoekers per markt, een groot succes! Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar krijgen voorlichting over de studierichtingen binnen het mbo onderwijs en gaan in gesprek met de mbo instellingen in de regio Rotterdam en Drechtsteden.

Profiel- en Sectorkeuze
Good Faces Dsj40n6begk Unsplash

We spreken van een Profielkeuze onderzoek bij leerlingen binnen het 3e en 4e jaar van Havo en Vwo onderwijs. Bij leerlingen in het 2e jaar van vmbo Basis, vmbo Kader, vmbo Gemengd en vmbo Theoretische Leerweg Mavo spreken we van een Sectorkeuze onderzoek. Het onderzoek heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen interesses, vaardigheden en competenties.