Inclusief werkgeverschap

Inclusief werkgeverschap betekent onder andere dat je als werkgever werkplekken biedt aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat onder druk. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds diverser en heeft iedereen recht op dezelfde kansen. Calder Werkt helpt werkgevers om de meerwaarde van diversiteit in te zetten en ervoor te zorgen dat iedere medewerker diens mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten.

Blauw 8

Ontzorging en detachering

Inclusief werkgeverschap klinkt mooi, maar hoe pak je dat nou aan? De experts inclusieve arbeid van Calder Werkt helpen hier graag bij met een inclusieve arbeidsanalyse. De uitkomsten hiervan helpen werkgevers te bepalen welke werkplekken of werkzaamheden geschikt zijn (te maken) voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze experts kunnen vervolgens de werving, selectie en plaatsing van een werkzoekende voor de werkgever regelen. Mocht dit nodig zijn, kunnen zij ook zorgen voor jobcoaching en ondersteunen zij bij het thuisraken binnen de regelingen en subsidies die werkgevers hiervoor kunnen inzetten. Daarnaast kan Calder Werkt indien gewenst ook het werkgeverschap overnemen en de medewerker bij de werkgever detacheren.

Jobcoaching

Als een medewerker in het doelgroepregister van UWV zit, dan valt hij onder de banenafspraak, waarmee overheid en werkgevers zorgen voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het starten met een baan en/of baanbehoud is het voor sommige medewerkers uit deze doelgroep belangrijk om daarbij jobcoaching te krijgen.

De jobcoach is er wanneer de medewerker dit nodig heeft, bijvoorbeeld bij het inwerken of als er zaken zijn die op het werk (nog) niet zo goed gaan. Dit kan uiteenlopen van sociale interactie tot omgaan met stress en werkritme. De jobcoach begeleidt de medewerker op de werkvloer. Ook onderhoudt hij contact met werkgever en leidinggevende.

Meer weten of wil je informatie van ons ontvangen?

Neem contact op