Schoolbeleving

De schoolbeleving vragenlijst (GSV) meet hoe een leerling sociaal emotioneel in zijn of haar vel zit. Het gaat om de beleving en waardering van verschillende aspecten die samenhangen met het school- en privéleven van de leerling. De GSV biedt inzicht in zijn of haar prestatiemotivatie, prestatiegedrag, schoolbeleving, sociaal gedrag, activiteit en spanningsgevoeligheid.

Foto Aob Schoolbeleving

De schoolbeleving vragenlijst (GSV) meet hoe een leerling sociaal emotioneel in zijn of haar vel zit. Het gaat om de beleving en waardering van verschillende aspecten die samenhangen met het school- en privéleven van de leerling. De GSV biedt inzicht in de prestatiemotivatie, prestatiegedrag, schoolbeleving, sociaal gedrag, activiteit en spanningsgevoeligheid van de leerling.

De GSV is bestemd voor jongeren van ongeveer 11 tot 18 jaar. De formulering van de items is zodanig gekozen dat deze voor jongeren in groep 8 van de basisschool en op het vmbo goed te begrijpen zijn en voor oudere leerlingen van het havo/vwo niet te kinderachtig zijn.  Voor het mbo bestaat de VSB-mbo, een met de GSV vergelijkbare test, maar dan toegesneden op eerstejaars mbo. De GSV is vooral een instrument ter ondersteuning bij advies- en begeleidingsvraagstukken en kan o.a. gebruikt worden bij:

  • Schoolkeuze in groep 8.
  • Determinatie en keuzebegeleiding.
  • Het signaleren van leerlingen die in het VO-behoefte aan extra zorg hebben.
  • Voorselectie om te bepalen of leerlingen behoefte hebben aan sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie of weerbaarheidstraining.

Waardevol instrument

Naast de waarde die de scores op de verschillende (sub)schalen kunnen hebben voor een leerling of begeleider, zijn het vooral de combinaties van testscores die de GSV tot een waardevol instrument maken. Het totaalbeeld van scores en verbanden hiertussen kunnen een beter beeld geven van een leerling en zo een nuttige ingang zijn voor een gesprek, begeleiding of een training. De GSV onderkent in een vroeg stadium van het schooljaar mogelijke leerproblemen en geeft een mentor ondersteuning bij de leerlingbegeleiding.

Duidelijk totaalbeeld

Ook is de combinatie van een capaciteitentest GCT-M of H of de NIO met de Schoolbelevingsvragenlijst GSV aanbevelingswaardig. Deze twee testen complementeren elkaar. De GSV geeft inzicht in de ambities, werkhouding en beleving van allerlei aspecten die samenhangen met school. Samen met de capaciteitentest en de rapportcijfers van een leerling ontstaat een duidelijk totaalbeeld van de leerling.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met Calder Werkt TalentCompaz 088 2701230 of stel je vraag via onderwijs@aob-compaz.nl.