Over Calder Werkt

Calder Werkt is ervan overtuigd dat een mens zich beter voelt als hij of zij een baan heeft. Daarom zetten we in op duurzaamheid en inclusiviteit en zoeken we altijd naar de kortste weg naar werk. De dienstverlening van Calder Werkt beslaat het complete spectrum van assessment, begeleiding en bemiddeling naar werk van alle mogelijke doelgroepen.

Blauw 5

Bij Calder Werkt houden we ons bezig met loopbaanontwikkeling en -coaching, jobcoaching, tweede spoortrajecten, re-integratie, activering, detachering, loopbaan APK's, sociaal medische adviezen, psychologische en arbeidskundige diagnoses. Wij zijn daarbij altijd gericht op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Onze onderwijsspecialist TalentCompaz houdt zich bezig met diagnose en advies in het onderwijsveld. Samen hebben wij daartoe alle expertise in huis: van arbeidsdeskundigen, onderwijskundigen, psychologen en artsen tot jobcoaches, loopbaanadviseurs, re-integratiecoaches en jobhunters.

Onderdeel van Calder Holding

Calder Werkt is onderdeel van Calder Holding. Een sociale onderneming met meer dan 600 medewerkers die sinds begin jaren negentig actief is in Nederland, België en Engeland in de domeinen zorg, onderwijs en werk.

De visie van Calder is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de maatschappij daarvoor het beste middel is. Mensenwerk vraagt om kwaliteit. En kwaliteit is wat Calder Werkt levert. Wij beschikken over het Blik op Werk certificaat en zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Visie

Mens en samenleving komen het best tot hun recht als zoveel mogelijk mensen werk doen dat bij hen past. Of dit nu betaald werk is of vrijwillig, zolang ze maar een bijdrage kunnen leveren aan én meedoen in de maatschappij.

Belangrijk daarbij is dat de persoonlijke situatie, interesses, talenten en competenties van iemand aansluiten bij de vereisten en randvoorwaarden van een werk- of studieplek.

Persoonlijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen kunnen echter verandering brengen in die aansluiting. Daarom is het goed om van tijd tot tijd na te gaan of iemand nog wel op de juiste plek zit voor hem of haar. Het inzicht dat hieruit voortvloeit, helpt mensen om stappen te zetten in hun loopbaanontwikkeling en zo optimaal mee te kunnen doen in de samenleving.

Missie

Calder Werkt bevordert optimale arbeidsparticipatie van het individu in de maatschappij. Daartoe voorzien wij zoveel mogelijk mensen van een kwalitatief hoogstaande diagnose op mogelijke verbeteringen tussen hun persoonlijk profiel en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Vervolgens ondersteunen we deze mensen bij het realiseren van die verbeteringen. Dit doen wij met inzet van wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde diagnose-instrumenten en door coaching en begeleiding op maat met oog voor de actuele arbeidsmarkt.

Meer weten of wil je informatie van ons ontvangen?

Neem contact op 

Certificeringen en keurmerken