Voor de overheid

Naast werkgevers vormt de (semi-)overheid ook een belangrijke opdrachtgever voor Calder Werkt. Voor gemeenten en andere organisaties in het publieke domein verzorgen wij onder andere re-integratie- en activeringstrajecten, loopbaancoaching, loonwaardemetingen en sociaal medische adviezen.

HOME Hoe Werkt

Re-integratie

Calder Werkt verzorgt voor diverse gemeenten specifieke trajecten voor mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet. Onze coaches ondersteunen hen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Calder Werkt is daarbij altijd op zoek naar de kortste weg naar werk. We realiseren ons daarbij heel goed dat iedereen verschillend is en zorgen ervoor dat elk traject past bij de individuele cliënt.

Ook voeren we re-integratietrajecten uit voor de uitvoeringsinstantie Participatiefonds die de wettelijke taak heeft om uitkeringsgerechtigden uit het primair onderwijs te begeleiden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de situatie van de onderwijsmedewerker trainen, begeleiden en bemiddelen onze loopbaanadviseurs deze mensen op maat naar een nieuwe baan in of buiten het onderwijs.

Activering

Niet iedereen kan de stap naar werk direct maken. Sommige mensen hebben zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt dat het belangrijk is dat zij eerst weer in beweging komen. Gemeenten willen deze groep uitkeringsgerechtigden ondersteunen en schakelen daar re-integratiebureaus bij in. Zo ook Calder Werkt die bijvoorbeeld in Rotterdam met onze Mentale trainingen en in Tilburg met een ontwikkelingstraject als Werkfit. In deze trainingen en trajecten coachen we werkzoekenden naar meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, zodat ze regie op hun eigen loopbaan krijgen.

Sociaal Medische Advisering

Calder Werkt voert voor veel gemeenten de sociaal medische advisering uit, onder andere voor de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Sociaal medische advisering kan heel uiteenlopend zijn van aard. Het kan gaan om keuringen voor uitgifte van gehandicaptenparkeervergunningen tot wmo-indicaties, maar ook om fysieke en mentale belastbaarheid van werkzoekenden. Calder Werkt heeft daarvoor artsen, psychologen en arbeidsdeskundigen in huis.

Loonwaardemetingen

Werkgevers die mensen in dienst nemen uit het Doelgroepregister, mensen met een arbeidsbeperking, kunnen in hun gemeente een aanvraag doen voor loonkostensubsidie. De gemeente laat voor toekenning dan een loonwaardemeting uitvoeren. De loonwaardedeskundigen van Calder Werkt doen dit in diverse gemeenten, waaronder Den Haag en Rotterdam. Ons team loopbaandeskundigen heeft een diverse achtergrond zoals re-integratie expert, jobcoach en arbeidsdeskundige en zijn allen gecertificeerd loonwaardedeskundige voor de systemen CompetenSYS en Dariuz.

Meer weten of wil je informatie van ons ontvangen?

Neem contact op