Modulaire re-integratiediensten

Onder de modulaire re-integratiediensten vallen drie modules: Participatie-interventie, Bevordering maatschappelijke deelname en Begeleiding bij scholing. Op deze pagina vind je per module een toelichting en wat Calder Werkt in dit traject voor jou kan betekenen.

Blauw 10

Participatie-interventie

Voor de participatie-interventie kom je in aanmerking als je al lang geen werk (meer) hebt. Je mist dan nog te veel vaardigheden om direct een traject naar werk te volgen en ook loop je in het dagelijks leven vaak tegen veel verschillende problemen aan.

De coach van Calder Werkt leert jou hoe je om kunt gaan met de problemen die je tegenkomt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sterk gebrek aan zelfvertrouwen of dat je niet goed weet hoe je sociaal moet functioneren. Ook kan het zijn dat je niet weet hoe je structuur aan je dag moet geven of kamp je met schuldenproblematiek, waardoor je aan niets anders meer kunt denken.

Samen met je coach ga je in alle rust inventariseren waar de belemmeringen zitten. Stap voor stap maken jullie een plan van aanpak om de verschillende belemmeringen en stressfactoren aan te pakken. Het kan gaan om een praktische aanpak met hulp van sociale netwerk of het zoeken en organiseren van professionele hulp.

Waar nodig ondersteunt de coach je bij het organiseren van hulp, bijvoorbeeld op het gebied van schulden, zorgtaken, taalvaardigheid, het verbreden van je sociale netwerk, etc. Tegelijkertijd gaat de coach jouzelf samen met jou werken aan het vergroten van je eigenwaarde, je zelfvertrouwen en je stressbestendigheid.


Bevorderen maatschappelijke deelname

Ook dit instrument is bedoeld voor mensen die nog niet direct aan het werk kunnen. In deze module werk je aan jouw fysieke en psychische weerbaarheid. Je gaat je zelfvertrouwen vergroten en leert grenzen te stellen. Je gaat werken aan je zelfbeeld en je motivatie. Modules die we daarbij kunnen inzetten zijn:

  • Empowermenttraining (bij voorkeur in groepen) - Omdenken, Motivatie en Veerkracht.
  • Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen.
  • Inzet van werkervaringsplekken.
  • Intelligent bewegen.
  • (Samen) naar maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties voor een passende activiteit.
  • Evaluatie van activiteiten gericht op een volgende stap.

Begeleiding bij scholing

Begeleiding bij scholing is een instrument dat we kunnen inzetten als jij scholing nodig hebt om aan het werk te gaan, maar je vindt het moeilijk om dit traject helemaal zelfstandig te doorlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al heel lang niet meer op school gezeten hebt en niet meer weet hoe je dat studeren nou precies aanpakt. Of er spelen zaken in je privésituatie, waardoor je het moeilijk vindt om je op je studie te concentreren. Het kan van alles zijn. Een coach van Calder Werkt leert jou dan hoe je planmatig studeert en hoe je focus moet houden. Elementen in onze begeleiding:

  • Studievaardigheden
  • Hoe leer je?
  • Structuur en ritme
  • Discipline en doorzettingsvermogen