Perspectiefpeiling

De Perspectiefpeiling van Calder Werkt TalentCompaz geeft een compleet beeld van het ontwikkelpotentieel van een leerling. Het onderzoek bestaat uit verschillende testen, waarvan de testuitslagen in combinatie met de schoolresultaten inzicht bieden in de mogelijkheden van een leerling en ook in eventuele achterstanden of vertraging. Zo brengt de Perspectiefpeiling helder in kaart wat een leerling nodig heeft om succesvol te zijn op school.

Geel 6

De uitslag van de Perspectiefpeiling biedt de docent objectieve handvatten om te kunnen bepalen welke begeleiding, interventies en ondersteuning de leerling nodig heeft om het maximale uit zijn of haar schoolloopbaan te halen. De Perspectiefpeiling is zowel online vanuit huis als op school af te nemen.

De 3 testen van de Perspectiefpeiling

Alle testen worden regelmatig gevalideerd door actuele normgroepen. De testen kunnen afgenomen worden in alle leerjaren en kunnen eventueel ook los van elkaar ingezet worden.

Cognitief
Beautiful Day Campus

Een breed capaciteitenonderzoek naar taal- en rekenvaardigheid,  ruimtelijk inzicht, abstract (figuraal) redeneren en algemeen logisch redeneervermogen. Een vergelijking van de resultaten met landelijke normgroepen identiek aan de klas van de leerling geeft aan of het onderwijsniveau aansluit bij de leerling.

Executief
Istock 958697476

Een vragenlijst om de mate van gebruik van 14 leerstrategieën te meten. Dit biedt inzicht in welke leerstrategieën een leerling gebruikt en hoe dit gebeurt. Dit geeft handvatten om hem of haar beter te laten leren, de eigen talenten te leren kennen en meer uit zichzelf te halen.

Sociaal-emotioneel
Depositphotos 14400511 L

Een vragenlijst die meet hoe een leerling sociaal-emotioneel in zijn of haar vel zit. Het gaat om beleving en waardering van verschillende aspecten die samenhangen met school en privéleven van de leerling, waarmee inzicht ontstaat in prestatiemotivatie, prestatiegedrag, schoolbeleving, sociaal gedrag, activiteit en spanningsgevoeligheid.


Ondersteuning bij interpretatie van de Perspectiefpeiling

Calder Werkt TalentCompaz biedt docenten een online workshop met een heldere handleiding voor interpretatie van de resultaten van de Perspectiefpeiling. De workshop biedt ook ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Je kunt er ook voor kiezen om onze adviseurs de interpretatie van de onderzoeken te laten uitvoeren.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met Calder Werkt TalentCompaz 088 2701230 of stel je vraag via onderwijs@aob-compaz.nl.  

Meerwaarde Perspectiefpeiling

  • Online vanuit huis en op school af te nemen.
  • Totaalbeeld ontwikkelpotentieel van de leerling.
  • Workshop & handleiding voor interpretatie onderzoek.
  • Objectief vertrekpunt met een compleet beeld van elke leerling in de klas.