Het tweede spoor van Calder Werkt

Het doel van het tweede spoortraject is het vinden van een passende baan voor de medewerker buiten de eigen organisatie. Daarom gaan wij vanaf het eerste moment met de medewerker aan de slag om extern een nieuwe baan te vinden.

Blauw 1

De medewerker is bij ons in goede handen. We hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben in de loop der jaren een uitgebreid werkgeversnetwerk opgebouwd. Wij begeleiden de zieke medewerker resultaatgericht en op een professionele en persoonlijke manier.

Inhoud van het tweede spoortraject

Het traject bestaat onder meer uit:

De intake
Male Student With Others Using Tablet

Op basis van een uitgebreid interview volgens de STARR-methodiek en op maat ingezette wetenschappelijk gevalideerde testen stellen wij een plan van aanpak op.

Wekelijks contact
Coachingsgesprek 7 2 Mensen Gesprek

De loopadviseur heeft wekelijks contact met de medewerker in de vorm van face-to-face gesprekken, telefonisch contact, videobellen en email. In deze coaching gaan de medewerker en loopbaancoach aan het werk om op basis van kwaliteiten, potentie, motivatie en voorkeuren de juiste werkplek voor de medewerker te vinden.

Gesprekken en activiteiten
Administratief 03 767 0 90

In het traject voert de medewerker gesprekken met zijn loopbaanadviseur en voert activiteiten en opdrachten uit. Zo leert de medewerker omgaan met veranderingen op het gebied van werk en privésituatie. De loopbaanadviseur maakt gebruik van de methode van het oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering en de zelfredzaamheidsmatrix.

Heroriënteren
Linkedin Sales Navigator Ydvdprpghv4 Unsplash

Met verschillende testen uit onze testbibliotheek TalentCompaz helpen we de medewerker bij zijn of haar heroriëntatie.

Sollicitatietraining en begeleiding
Amy Hirschi K0c8ko3e6aa Unsplash

Solliciteren (inclusief solliciteren via social media) en het opstellen van een professioneel LinkedIn-profiel, CV en brief op maat.

Arbeidsmarktverkenning
Header Calder Werkt V6

Begeleiding bij jobhunting en netwerken.

Onze methode

Vanuit Calder Werkt kunt u bij ons de volgende methode verwachten. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Integrale aanpak
444

De medewerker is vaak al langere tijd niet meer aan het werk. Verlies van gezondheid en werk is één ding, maar als dit te lang duurt, komen er nog veel meer problemen bij. Wij richten ons in onze re-integratie naar werk daarom op alle leefdomeinen: financieel, sociaal en mentaal.

Resultaatgericht
Istock 1041156320 1

We focussen continu op het eindresultaat: een andere baan voor de medewerker. Met de methodiek van het ‘Oplossingsgericht Werken’ richten we ons steeds op positieve aanknopingspunten en het versterken van de motivatie. Wat kan je wél?

Het goede gesprek
Elizeu Dias 2Egnqazbamk Unsplash

Onze loopbaanadviseurs voeren steeds opnieuw ‘het goede gesprek’ met de medewerker over onderwerpen die meestal niet op tafel komen tijdens de gesprekken met leidinggevende of HR-adviseur. Onze loopbaanadviseur en de medewerker bouwen een vertrouwensband op, waarbij onze insteek gericht is op een win-win situatie voor werkgever en medewerker.

 

Loonsanctie

Het UWV kijkt aan het einde van het tweede ziektejaar (bij 104 weken) of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de medewerker. Is dat niet het geval dan kan het UWV besluiten tot een loonsanctie.

Lees meer over een loonsanctie

 

Re-integratie derde spoor

Als een medewerker na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Is een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA dan is het zinvol om Calder Werkt in te schakelen voor de re-integratie van de medewerker om zo kosten te besparen.

Lees meer over re-integratie derde spoor

Meer weten?