Wat is re-integratie derde spoor?

Als een medewerker na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Blauw 5

Ook gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziektegelden re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar. Het begeleiden van een medewerker met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie derde spoor.

Wanneer wordt het ingezet?

Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is. De werkgever krijgt dan niet alleen de WGA-uitkering doorbelast, maar is ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Zodra er arbeidsmogelijkheden zijn, is het voor de werkgever en de werknemer financieel en maatschappelijk aantrekkelijk om de restverdiencapaciteit te benutten.

Inhoud derde spoor re-integratie

Wat het derde spoor anders maakt, is dat de re-integratiekandidaat al stappen heeft doorlopen in het eerste spoor en tweede spoor. Omdat de activiteiten en modules richting werk voor een groot deel overeenkomen met de voorafgaande fasen in het re-integratieproces is het zaak om goede accenten te leggen.

Voordelen van re-integratiebureau bij derde spoor

Het inschakelen van een gespecialiseerd re-integratiebureau zoals Calder Werkt voor een derde spoortraject vergroot bovendien de kans op nieuw werk aanzienlijk. Een succesvolle re-integratie bij derde spoor betekent voor de werkgever een flinke kostenbesparing en voor de arbeidsongeschikte werknemer hogere inkomsten. Calder Werkt voor jou. 

Meer weten?

Neem contact op