UWV

Calder Werkt verzorgt voor cliënten van het UWV specifieke trajecten om hen te ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Calder Werkt is daarbij altijd op zoek naar de kortste weg naar werk. We realiseren ons daarbij heel goed dat iedereen verschillend is en zorgen ervoor dat jouw traject precies bij jou past.

Voor het UWV voeren wij de volgende dienstverlening uit:

 • Werkfit maken
 • Modulaire re-integratiediensten
 • Het praktijkassessment

Hieronder kun je lezen wat deze dienstverlening inhoudt.

Werkfit maken

Wanneer je dit traject volgt bij Calder Werkt ga je samen met jouw coach je talenten en kwaliteiten in kaart brengen, zodat duidelijk wordt wat jij nodig hebt om een baan te kunnen vinden die bij jou past. In het traject ga je werken aan juist die vaardigheden en competenties, waarbij we het belangrijk vinden dat jij steeds sterker in je schoenen komt te staan. Dit doe je soms individueel en soms in een groep. Voor bepaalde onderdelen is het namelijk goed om samen te werken of met anderen van gedachten te wisselen. Calder Werkt staat echter ook bij groepsactiviteiten voor aandacht en kleinschaligheid: onze groepen bestaan daarom uit maximaal 6 personen. Je coach staat je altijd met raad en daad terzijde.

Ook scholing conform onze overeenkomst Scholing met het UWV behoort tot de mogelijkheden om jou voor te bereiden op een baan. Tijdens het traject kun je ook op snuffelstage of werkervaring opdoen, zodat je steeds beter zicht krijgt op wat je allemaal kunt en waar jouw kansen liggen op de huidige arbeidsmarkt. Pas als jij een baan hebt gevonden en je voelt je goed op je werkplek, nemen we afscheid van elkaar. Al kun je natuurlijk nog altijd contact opnemen met je coach.

Modulaire re-integratiediensten

De modulaire re-integratiediensten bestaan uit drie modules:

 • Participatie-interventie
 • Bevordering maatschappelijke deelname
 • Begeleiding bij scholing

Participatie-interventie

Voor de participatie-interventie kom je in aanmerking als je al heel lang geen werk (meer) hebt. Je mist dan nog te veel vaardigheden om direct een traject naar werk te volgen en vaak loop je in je dagelijks leven tegen veel verschillende problemen aan. De coach van Calder Werkt leert jou hoe je om kunt gaan met de problemen die je tegenkomt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sterk gebrek aan zelfvertrouwen of dat je niet goed weet hoe je sociaal moet functioneren. Ook kan het zijn dat je niet weet hoe je structuur aan je dag moet geven of kamp je met schuldenproblematiek, waardoor je aan niets anders meer kan denken.

Samen met je coach ga je in alle rust inventariseren waar de belemmeringen zitten. Stap voor stap maken jullie een plan van aanpak om de verschillende belemmeringen en stressfactoren aan te pakken. Het kan gaan om een praktische aanpak met hulp van sociale netwerk of het zoeken en organiseren van professionele hulp. Waar nodig ondersteunt de coach je bij het organiseren van hulp, bijvoorbeeld op het gebied van schulden, zorgtaken, taalvaardigheid, het verbreden van je sociale netwerk, etc. Tegelijkertijd gaat de coach jouzelf versterken door samen met jou te werken aan het vergroten van je eigenwaarde, je zelfvertrouwen en je stressbestendigheid.


Bevorderen maatschappelijke deelname

 • Ook dit instrument is bedoeld voor mensen die nog niet direct aan het werk kunnen. In dit traject werk je aan jouw fysieke en psychische weerbaarheid. Je gaat je zelfvertrouwen vergroten en leert grenzen te stellen. Je gaat werken aan je zelfbeeld en je motivatie. Modules die we daarbij kunnen inzetten zijn:

  • Empowermenttraining: bij voorkeur in groepen, maar kan ook individueel;
  • Motiverende gesprekstechnieken, positieve coaching;
  • Wandelend coachen;
  • Inzet van werkervaringsplekken;
  • Deelname aan specifieke sportprojecten;
  • (Samen) naar maatschappelijke organisatie om op zoek te gaan naar een passende activiteit;
  • Gesprekken na deelname aan sociale activiteiten.

Begeleiding bij scholing

Begeleiding bij scholing is een instrument dat ingezet kan worden als jij scholing nodig hebt om aan het werk te gaan, maar je vindt het moeilijk om dit traject helemaal zelfstandig te doorlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al heel lang niet meer op school gezeten hebt en niet meer weet hoe je dat studeren nou precies aanpakt. Of er spelen zaken in de je privésituatie, waardoor je het moeilijk vindt om je op je studie te concentreren. Het kan van alles zijn. Een coach van Calder Werkt leert jou dan hoe je planmatig studeert en hoe je focus moet houden. Elementen in onze begeleiding:

 • Studievaardigheden
 • Hoe leer je?
 • Structuur en ritme
 • Discipline en doorzettingsvermogen

Praktijk assessment

Het praktijkassessment is bedoeld om samen met jou goed in te schatten is of, en zo ja, welke re-integratieactiviteiten geschikt zouden zijn voor jou. Het praktijkassessment geeft bijvoorbeeld uitsluitsel op de vraag of uitstroom naar werk tot de mogelijkheden behoort en zo ja, binnen welke termijn. Je beschikt echt wel over arbeidsvermogen, maar we willen weten of het ook voldoende is om aan het werk te kunnen in een betaalde baan? En of er mogelijkheden zijn om je arbeidsvermogen verder te ontwikkelen of te verbeteren? Het praktijkassessment bij Calder Werkt kan uit de volgende elementen bestaan:

 • WerkCompaz: competentietest, leefgebiedentest en een quickscan psychische problematiek.
 • Praktijkassessment: Je voert verschillende opdrachten uit waarmee we bijvoorbeeld toetsen of je over bepaalde praktische vaardigheden beschikt.
 • Werkervaringsplaatsen: Calder Werkt kan gebruikmaken van een groot aantal werkervaringsplaatsen waar jij voor een korte periode aan het werk gaat, waarbij een coach aanwezig is om samen met jou te ontdekken wat er goed gaat en waar je nog ondersteuning nodig hebt.

 

Jobcoaching

Sta jij in het doelgroepregister dat het UWV beheert, dan val je onder de doelgroep van de banenafspraak De banenafspraak is een afspraak tussen overheid en werkgevers om te zorgen voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat er ook extra aandacht is voor het vinden en behouden van een baan voor deze doelgroep. Dat kan namelijk best ingewikkeld zijn. Val jij onder deze doelgroep dan kan een jobcoach van Calder Werkt jou ondersteunen.

De jobcoach is er wanneer jij dit nodig hebt, bijvoorbeeld bij het inwerken of als er dingen zijn die op het werk (nog) niet zo goed gaan. Je kan dan denken aan omgaan met collega’s of je leidinggevende, omgaan met werkdruk, werkritme, alles wat te maken heeft met jouw manier van werken. De jobcoach komt je dan op de werkvloer begeleiden. De jobcoach praat ook met je werkgever of leidinggevende, je collega’s en het UWV. Samen doen we er alles aan dat jij je werk goed kan doen: nu en in de toekomst.

Mocht je meer informatie willen ontvangen of een afspraak willen maken, neem dan contact op door een mail te sturen naar: info@calder.nl of bel ons: 088-2701240.

Herken jij jezelf in dit profiel? Meld je nu vrijblijvend aan!