Participatie: werknemers met arbeidsbeperking

U wilt als werkgever graag een bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt door de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. U wilt daarbij zoveel mogelijk ontzorgd worden door een partner met kennis, slagkracht en betrokkenheid. Calder Werkt levert hiervoor een uitstekende oplossing.

Calder Werkt werft, selecteert en begeleidt mensen met een arbeidsbeperking in opdracht van werkgevers met een wens tot grotere inclusiviteit. We hebben jarenlange ervaring met re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in opdracht van gemeenten en UWV. We voeren inclusieve arbeidsonderzoeken uit bij werkgevers om de mogelijkheden tot instroom van mensen met een arbeidsbeperking in kaart te brengen en te vertalen naar passende instroomprofielen. We detacheren mensen vanuit het doelgroepregister om u als inlener maximaal te ontzorgen bij het werkgeverschap. Op de werkplek voeren we loonwaardeonderzoeken uit en bieden we persoonlijke coaching aan werknemer én werkgever. Dit doen we al ruim twintig jaar door het hele land.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen op welke manier wij u kunnen ondersteunen bij de invulling van uw ambities op het gebied van inclusiviteit en participatie op de werkvloer. Wilt u nu een gesprek met ons? Bel ons via 088-270 12 40 of vul het contactformulier in.

Wilt u meer informatie over dit product? Neem nu contact met ons op.