Als niet alle stappen in het re-integratieproces zijn gevolgd of als onvoldoende re-integratie inspanningen zijn geweest, dan kan het UWV de WIA-aanvraag van de werknemer opgeschort. Het loon moet dan worden doorbetaald voor maximaal 52 weken. Dat wordt een loonsanctie genoemd. Een loonsanctie kan worden bekort door alsnog te starten met de juiste re-integratie inspanningen. Het UWV kan ook van oordeel zijn dat u te laat bent begonnen met het inzetten van de begeleiding van uw zieke werknemer naar ander werk, bijvoorbeeld omdat u te lang vast gehouden hebt aan enkel re-integratie in het 1e spoor.  Zet een 2e spoor traject daarom tijdig in!

Om als werkgever aan te kunnen tonen dat aan alle verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter is voldaan, is in de meeste gevallen de inzet van een professioneel re-integratiebureau nodig. Het is begrijpelijk als uzelf misschien niet direct weet hoe u dit moet aanpakken. Calder Werkt kan u hierbij helpen.

Lees hier meer over het traject

Lees hier wanneer het 2e spoor wordt ingezet

Lees hier meer over het 2e spoor

Calder Werkt helpt u bij het tweede spoor traject

De voordelen voor u op een rijtje.

  • U krijgt snel inzicht in kansen en mogelijkheden dankzij de inzet van onze eigen online diagnostische instrumenten.
  • Praktische en activerende coaching.
  • Creëren van een vertrouwensband met cliënt door middel van een huisbezoek.
  • Focus op werkhervatting en gedragsverandering.
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en detachering.
  • Zorgvuldige dossieropbouw vanuit activerende coaching, het goede gesprek en intensieve begeleiding. Dit voorkomt een loonsanctie.
  • Inzet van eigen arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs voor een optimaal resultaat.

Vraag een offerte aan

Vragen?

Heeft u vragen over het traject, of wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.